Μεγαλογενης Σ._Χωρίς  τίτλο.20170531_170355

Lot 009 | NO RESERVE

AMOUNT OF BID PLUS VAT 24%
In books vat is 6%
_______

Spiros Megalogenis

MYRÓ Gallery in collaboration with 24plus1 and the French Institute of Thessaloniki are launching an original Crowdfunding Auction and Art Exhibition for the independent feature film “Emilia”.
The purchase of works by auction, bearing the quality stamp of MYRÓ Antiques House and personally, Stavros Myronidis as auctioneer, from the artistic public who will purchase them, will contribute to the completion and promotion of the film.
In case you are unable to attend the auction day, there is the option of MAKE OFFER. The details of the MAKE OFFER process can be found at www.myroauctions.gr. Whereas for special cases it is possible to contact the auctioneer directly by calling +30 2396041989 at the company’s headquarters.
If you are a businessman and intend to attempt a massive “blow” in our auction, you can send us a press release at info@myroauctions.gr and we will take care that your action does not go unnoticed.

~

Σπύρος Μεγαλογένης

Η MYRÓ Gallery σε συνεργασία με την 24plus1 και το Γαλλικό ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, προχωρούν σε ένα πρωτότυπο Crowdfunding Project δημοπρασίας και έκθεσης έργων τέχνης, για την ανεξάρτητη ταινία μεγάλου μήκους “Εμιλία”.
Η αγορά έργων μέσω δημοπρασίας, που φέρει την σφραγίδα ποιότητας του MYRÓ Antiques House και προσωπικά του Σταύρου Μυρωνίδη ως υπεύθυνος δημοπρασίας, από το φιλότεχνο κοινό που θα τα αγοράσει, θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση και προώθηση της ταινίας.
Σε περίπτωση αδυναμίας σας να παρευρεθείτε την ημέρα της δημοπρασίας, υπάρχει η δυνατότητα του διαδικτυακού «χτυπήματος» (MAKE OFFER). Αναλυτικά οι όροι για τη διαδικασία του MAKE OFFER βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.myroauctions.gr. Ενώ, για ειδικότερες περιπτώσεις είναι δυνατή η άμεση επικοινωνία με υπάλληλο του οίκου δημοπρασιών, καλώντας στα κεντρικά της επιχείρησης, στο +30 2396041989.
Εάν είστε επιχειρηματίας και σκοπεύετε να επιχειρήσετε ένα μαζικό «χτύπημα» ενίσχυσης στη δημοπρασίας μας, μπορείτε να μας αποστείλετε δελτίο τύπου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@myroauctions.gr και εμείς με τη σειρά μας θα φροντίσουμε ούτως ώστε η ενέργεια σας αυτή να μην περάσει απαρατήρητη.

Please note that once you bid (Make Offer). Α representative will contact you by phone to validate. Caution: This form is not a live bid process. We will not consider valid any offer which will be sent to us after 23.59 the previous day of the auction.
~
Σας ενημερώνουμε ότι μόλις κάνετε προσφορά (Make Offer). Εκπρόσωπος μας θα επικοινωνήσει άμεσα τηλεφωνικά μαζί σας για να επικυρωθεί. Προσοχή: η φόρμα δεν προσφέρει την δυνατότητα "ζωντανών" (live) επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων στην διάρκεια της δημοπρασίας, ενώ οποιαδήποτε προσφορά που θα κατατεθεί μετά τις 23.59 το προηγούμενο βράδυ της ημέρας της Δημοπρασίας δεν θεωρείται έγκυρη.

Auctions menu
Choose menu